Kaste

 

Kaste perustuu Jeesuksen kirkolleen antamaan käskyyn, jonka hän sanoi viimeisinä sanoinaan maanpäällä.

Kasteesta sopiminen

Kasteesta voi sopia suoraan papin kanssa tai ottamalla yhteyttä Kirkkoherranvirastoon. Kaste suositellaan tapahtuvaksi kahden kuukauden sisällä lapsen syntymästä. Kasteen voi toimittaa muukin pappi kuin oman seurakunnan pappi. Kaste voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai muussa seurakunnan tilassa. Tilavaraukset hoidetaan Kirkkoherranvirastossa.  Jos lapsi kastetaan kotona, kasteen yhteydessä voidaan toimittaa myös kodin siunaaminen (tästä linkki kodin siunaamiseen).

Yleensä kasteen toimittava pappi ja vanhemmat tapaavat ennen kastepäivää. Kastekeskustelussa sovitaan käytännön järjestelyistä ja täytetään lasta koskeva rekisteröimislomake. Toimituksen kulkuun toi tutustua Kirkkollisten toimituksen kirjassa.  (https://www.evl.fi/kkh/to/KJM/toim-kirja/)

Kastejuhlaa seuraavana sunnuntaina jumalanpalveluksessa luetaan kastettujen nimet. Tuolloin seurakunta rukoilee kastettujen ja heidän perheittensä puolesta ja lapsen nimi kiinnitetään kastepuuhun. Nimisydämen voi noutaa kotiin seuraavan kummikirkon jälkeen.

Kummit

Kastettavalla lapsella tulee olla vähintään yksi kummi, joka on rippikoulun käynyt ja konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Kummi on lapselle erityinen, läheinen aikuinen. Kummin tehtävä on arvokas luottamustehtävä, jonka perimmäinen tehtävä on tukea lapsen kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien ja seurakunnan kanssa. Parhaiten kummi toteuttaa tehtäväänsä, kun hän rukoilee kummilapsensa puolesta. Tärkeätä  on antaa myös omaa aikaansa.

Kastettavalla tulee olla vähintään yksi kummi, joka on konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Kummina voi lisäksi olla muuhun, kirkkomme kasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Toivottavaa on, että kummit voivat olla läsnä kastetilaisuudessa.

Lapselle nimi

Kastejuhlassa lapsen nimi usein kerrotaan ensimmäisen kerran paikalla oleville. Vaikka kaste ei ole nimenantojuhla, nimi on monella tavalla tärkeä. Se kertoo lapsen ainutlaatuisuudesta. Kasteessa Jumala kutsuu hänet nimeltä omakseen.

Lapselle annettavasta nimestä säädetään laissa:

Etunimiä saa antaa korkeintaan kolme. Yhdysnimet (Jouko-Pekka, Hanna-Katri) katsotaan yhdeksi nimeksi. Nykyään monet yhdysnimet kirjoitetaan myös ilman viivaa (Joukopekka, Hannakatri).
Nimi ei saa olla sopimaton eikä sellainen, että lapsi joutuu siitä kärsimään
Nimi ei saa muodoltaan tai kirjoitustavaltaan olla kotimaisen nimikäytännön vastainen.
Pojalle ei saa antaa naisennimeä eikä tytölle miehennimeä.


Epävarmoissa tilanteissa voi katsoa Väestörekisterinkeskuksen nimipalvelusta

Nimilain määräyksistä voidaan poiketa perheissä, joissa vanhemmilla on eri kansallisuus, äidinkieli tai uskonto tai jos poikkeamiseen on muu pätevä syy.

 

Kastekynttilän merkitys

Kotiseurakunta lahjoittaa lapselle kastekynttilän. Tällaisen rukouskynttilän voi sytyttää lapsen nimipäivänä, syntymäpäivänä tai kasteen vuosipäivänä. Kastekynttilän liekki muistuttaa Jeesuksesta ja Jumalan läsnäolosta.