Kodin siunaaminen

Kodin siunaaminen on hieno kristillinen tapa pyytää Jumalan siunausta omalle perheelle sen muuttaessa uuteen tai uudistettuun kotiin tai vaihtaessa asuntoa. Seurakunnan työntekijää (yleensä pappia) voi pyytää tähän tehtävään. Toimitus voi olla hyvin vapaamuotoinen. Toimitus voi olla erillinen kodin siunaamistilaisuus tai se voi tapahtua kastetilaisuuden yhteydessä. Kodin siunaamisen kaavaan voi tutustua Kirkollisten toimitusten kirjassa.