Avioliittoon vihkiminen

Avioliitto voidaan solmia kirkossa tai maistraatissa. Maistraatissa solmittua avioliittoa sanotaan siviiliavioliitoksi ja se voidaan siunata kirkossa. Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus. Siinä vihittävät sitoutuvat julkisesti toisiinsa ja liitto saa laillisen yhteiskunnallisen vahvistuksen. Siinä Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille.

Aviokuulutukset

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta, jota sanotaan kansanomaisesti aviokuulutukseksi.  Tällä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää vähintään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä ja se on voimassa neljä kuukautta. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään sen seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jossa puolisot ovat kirjoilla. Tutkintaa pyydettäessä tulisi pariskunnan molempien osapuolten olla paikalla virastossa asioitaessa.

Kirkolliseen avioliittoon voidaan vihkiä, jos vähintään toinen puolisoista on rippikoulun käynyt evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen ja toinen kuuluu johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan. Jos molemmat tai toinen ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, ainoa mahdollisuus on siviiliavioliitto.

Aviokuulutukset luetaan tavallisesti kirkossa, julkaistaan lehdessä ja seurakunnan kotisivuilla sen mukaan kuin vihkipari toivoo. Vihkipari voi myös kieltää niiden julkaisemisen.

Häitä suunnittelevien kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä vihkivään pappiin ja kanttoriin ja varata kirkko seurakunnan viraston kautta.  Ennen vihkitilaisuutta järjestetään vihkivän papin kanssa vihkiharjoitus ja –keskustelu. Vihkimisessä voidaan käyttää avioliittoon vihkimisen kaavaa tai hieman pidempää morsiusmessua. Vihkitilaisuuden kulkuun voi tutustua Kirkollisten toimitusten kirjassa.

Häämusiikkia on monenlaista. Kirkkoon sopivan häämusiikin laaja esittely löytyy häämusiikkisivuilta.

Avioliiton siunaaminen

Jos pariskunta on vihitty avioliittoon maistraatissa, avioliitto voidaan siunata kirkossa. Avioliiton siunaamisen kaava ei poikkea juurikaan avioliittoon vihkimisen kaavasta.