Uutislistaukseen

Kanttorin virka haettavana

C-Kanttorin virka aukeaa haettavaksi seurakunnassamme. Hakuaikaa jatkettu 31.12.2023 saakka.

Soinin seurakunnassa julistetaan haettavaksi korkeakoulututkintoa edellyttävä seurakunnan ainoa kanttorinvirka (c-kanttorin virka) johon kelpoisuuden antavat musiikin kandidaatin, musiikkipedagogi AMK ja muusikko AMK -tutkinnot (Kirkon säädöskokoelma nro 163). Virkaan kuuluu velvollisuus tehdä nuorisotyötä sekä muuta esimiehen määräämää työtä niin että kanttorin työ käsittää noin 70 % kokonaistyöajasta. Viran palkkaus on KirVESTES vaativuusryhmä 501 mukainen (vähimmäispalkka 2465,39 €/kk v. 2023 sekä mahdolliset kokemuslisät 3, 5, 10, 15 vuotta). Virkasuhde alkaa aikaisintaan 1.3.2024. Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Viran hakuaikaa on jatkettu ja hakemusten on oltava perillä 31.12.2023 mennessä.

Hakemukset osoitetaan kirkkoneuvostolle ja lähetetään seurakunnan sähköpostiin [email protected] tai osoitteeseen Soinin seurakunnan kirkkoneuvosto, Karstulantie 2, 63800 Soini. Kuoreen/hakemukseen merkintä ”kanttorin virka”. Hakemuksia ei palauteta. 

Lisätietoja Kirkkoherra Terho Kanervikkoaho puh. 040 547 5470 tai vs. Talouspäällikkö Virve Männikkö puh. 040 194 8966.

13.10.2023 17.11